ထုတ်ဝေမှု

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း

၂၀၀၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်။
Universal Declaration of Human Rights

ထုတ်ဝေသူ

OHCHR

ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေသူ

United Nations General Assembly
File type: PDF
Download များ - 1137
File type: PDF
Download များ - 1658

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ