မီဒီယာဆက်သွယ်ရန်

Karin Fueg

ကယ်ရင် ဖူးအက်

UN Women
ဌာနေကိုယ်စားလှယ် (ယာယီ)
 
generic profile

ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (မြန်မာ)

 
generic profile

ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (မြန်မာ)

 
generic profile

ကြည်ချစ်ကို

UNAIDS
ပရိုဂရမ်အရာရှိ
 
SuSandi

စုစန္ဒီထိန်ဝင်း

UNDP
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူ
 
generic profile

စောဝေမိုး

UNICEF
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး အရာရှိ
 
generic profile

ထက်အောင်

UNIC
ပြန်ကြားရေး အရာရှိ
 
Htet Oo Linn

ထက်ဦးလင်း

WFP
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးအရာရှိ
 
generic profile

ဒေးဗစ် ဗေးလ်ချက်ဇ်

IOM
ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေး နှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ အရာရှိ
 
Naw Khine Thazin

နော်ခိုင်သဇင်

UN Habitat
ပြန်ကြားရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဂျီအိုင်အက်စ် အရာရှိ
 
PTChael

ပြည့်သက်ချယ်

WHO
သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ
 
generic profile

မြန်မာ သတင်း အချက်အလက် စီမံ ခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MIMU)

 
Lesly Lotha

လက်စ်လီ လိုသာ

RCO
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူ
generic profile

သင်းသင်းနိုင်

UNCDF
သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး တွဲဖက်အရာရှိ
 
generic profile

အာနိုးမာ‌ဆေး

World Bank
အကြီးတန်း ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး အရာရှိ