ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၆၊ နတ်မောက်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
ဖုန်း +၉၅ ၁ ၅၄၂၉၁၁-၉
ဖက်စ် +၉၅ ၁ ၅၄၅၆၃၄၊ ၅၄၄၅၃၁

Social media မှာ Follow လုပ်ပါ

အေဂျင်စီများအား ဆက်သွယ်ရန်

FAO

ကုလသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး
အမှတ် ၂၀-၂၅၊ ကျိုင်းတုံလမ်း
ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်
နေပြည်တော်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +၉၅ ၉ ၂၅၄ ၉၆၈ ၆၁၉
ဖက်စ် +၉၅ ၁ ၆၄၁ ၅၆၁

IOM

အမှတ် ၅၀-ဘီ၊ သီရိမင်္ဂလာ (၂)လမ်း၊
(၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
ဖုန်း +၉၅ ၁ ၅၂၃၅၀၉၊ +၉၅ ၁ ၅၃၂၂၇၉၊ +၉၅ ၉ ၇၃၂၃ ၆၆၇၉၊ +၉၅ ၉ ၇၃၂၃ ၆၆၈၀

UNESCO

ကန်သာယာစင်တာရုံးတာဝါ
(အလွှာ ၇၀၅), နံပါတ်(၁၁)
ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့်
ဦးအောင်မြတ်လမ်းထောင့်
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်
ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်းံပါတ် +၉၅ ၉ ၂၆၆၈၁၄၂၆၄

UNHCR

အမှတ် ၁၁၊ (၁၁) လွှာ
ကန်သာယာရုံးတာဝါ
ကန်ရိပ်သာလမ်းနှင့်
ဦးအောင်မြတ်လမ်းထောင့်
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
ရန်ကုန်။
ဖုန်း +၉၅ ၁ ၉၃၇၆၁၉၅
ဖက်စ် +၉၅ ၁ ၉၃၇၆၁၉၄

UNODC

၁၁-အေ၊ မလိခလမ်း
(၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။

ဖုန်း +၉၅ ၁ ၉၆၆၆ ၉၀၃၊ ၉၆၆၀ ၃၉၈၊ ၉၆၆၀ ၅၅၆
၉၆၆၀ ၅၃၈၊ ၉၆၆၄ ၅၃၉၊ ၆၅၀ ၂၇၁
ဖက်စ် +၉၅ ၁ ၆၅၁၃၃၄
စာတိုက်သေတ္တာ ၆၅၀၊ ရန်ကုန်
(တဆင့်/UNDP)

WHO

အမှတ် ၄၀၃ (အေ ၁)၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း
ဗဟန်းမြို့နယ်၊
ရန်ကုန် ၁၁၂၀၁၊ မြန်မာ။
ဖုန်း +၉၅ ၁ ၅၃၄၃၀၀၊ ၅၃၄၃၀၇
၅၃၈၆၂၀-၆၂၁၊ ၅၃၈၄၇၄-၄၇၆
ဖက်စ် +၉၅ ၁ ၅၃၈၂၃၃၊ ၅၃၈ ၄၃၅