အလုပ်အကိုင်များ

Filters

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၀၁ ရက်။
WFP: World Food Programme

ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အကိုင်များ