အလုပ်အကိုင်များ

Filters

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၈ ရက်။
WHO: World Health Organization
၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services

ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အကိုင်များ