ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး

ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးသည် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။  ကုလသမဂ္ဂ၏ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပြီး အပြန်အလှန် အားဖြည့်နေသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့သည် ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ ၂၀၃၀ ကမ္ဘာ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ် (စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ)နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှု ယူထားသော စာချုပ်များနှင့် စံနှုန်းများတို့နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီရာတွင် လက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ရေး သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ)မှာ မစ္စတာ ရာမာနသန် ဘလာခရှစ်နန် (ရာမာ) ဖြစ်ပါသည်။

မစ္စတာ ရာမာနသန် ဘလာခရှစ်နန် (ရာမာ) သည် ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ ဘလာခရှစ်နန်သည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကမြောက်ပိုင်းဒေသများအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအသီးသီးတွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂၅)နှစ်ကျော်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မရောက်ရှိမီ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ အတွင်း မစ္စတာ ဘလာခရှစ်နန်သည် အီရတ်နိုင်ငံတွင် UNFPA ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ယူကာ UNFPA ၏ အကြီးဆုံးလုပ်ငန်း Programme တစ်ခုကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ။ UNFPA ရုံးချုပ်တွင်လည်း လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အခြေအနေဆိုင်ရာဌာနခွဲ (HFCB) အား လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရုံး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု အကူးအပြောင်းအတွက် အထူးတာဝန်ပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂မှ ၂၀၁၅ အတွင်း UN Women Asia Pacific Regional Office ၏ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၂ အတွင်း UNDP ၏ လစ်ဗျားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒုတိယဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၃ မှ ၂၀၀၇ အတွင်း UNDP (UNV Volunteers, Bonn) ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်လည်းကောင်း အသီးသီး တာဝန်ယူခဲ့သည်။ မစ္စတာ ဘလာခရှစ်နန်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာလေ့လာမှုတို့တွင် မဟာဘွဲ့များ ရရှိထားသည်။

Ramanathan Balakrishnan

ရာမာနသန် ဘလာခရှစ်နန်

ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ)