မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖော်ဆောင်မှုများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးကူညီဖော်ဆောင်နေပါသနည်း။

မြန်မာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့နှင့်၄င်းတို့၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအတွက် အတူတကွ ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ ထိုပန်းတိုင် ၁၇ ချက်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်မှုရှိပြီး ရည်မှန်းချက်မြင့်မားပါသည်။ ၄င်းတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂသည်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။ ထိုပံ့ပိုးမှုကို ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၏ ရန်ပုံငွေနှင့် အစီအစဉ်များမှတဆင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ အဟာရပြည့်ဝရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၊ မြို့ပြစီမံကိန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေး စသည့် ကျယ်ပြန့်သောဖွံ့ဖြိုးမှု ကဏ္ဍများတွင်ပါ၀င်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။