စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
3

ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရေး

သက်ရွယ်မရွေး လူတိုင်းစေ့ ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး

ပန်းတိုင် (၃) - ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိခြင်း

သေစေနိုင်လောက်သော ရောဂါများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကွန်ုပ်တို့သည် အောင်မြင်မှုများ အများအပြား ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ လူ့သက်တမ်းများသည် သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာပြီး မိခင်နှင့် ကလေးငယ် သေဆုံးမှုသည် ကျဆင်းလာကာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၂၀၃၀ အစီအစဉ်သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုကို ထင်ဟပ်ပြသပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးမညီမျှမှုများ တိုးပွားလာခြင်း၊ မြို့ပြ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့် အခြား ကူးစက်ရောဂါများ၏ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့် ကူးစက်ခြင်းမဟုတ်သော ရောဂါများ မြင့်မားလာခြင်းစသည့် တို့ကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်သော ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်းသည် SDG ပန်းတိုင် ၃ကို ပြည့်မီရန်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် မညီမျှမှုများကို လျှော့ချရန် အရေးပါသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ Antimicrobial resistance အပါအ၀င် SDGs တွင် အတိအလင်းမပါ၀င်သည့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး ဦးစားပေးမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။

သို့သော်လည်း ကမ္ဘာကြီးသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော SDGs အောင်မြင်ရန်အတွက် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် မှ သွေဖယ်နေပါသည်။ တိုးတက်မှုသည် နိုင်ငံအလိုက်ရော နိုင်ငံအတွင်းတွင်ပါ မညီမညာ ဖြစ်နေသည်။ လူ့သက်တမ်း အရှည်ဆုံးနှင့် အတိုဆုံးနိုင်ငံများအကြား ကွာဟချက်မှာ ၃၁ နှစ် ရှိနေပါသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများသည် အထင်ကြီးလောက်သော အကျိုးအမြတ်များ ရရှိခဲ့ကြသော်လည်း၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူပေါင်းများစွာတို့မှာ နောက်တွင် ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါသည်။ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၊ အခွင့်အရေးအခြေပြုနှင့်ကျား၊ မရေးရာ ဦးစားပေး နည်းလမ်းများသည် မညီမျှမှုကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် အားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးကို တည်ဆောက်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။

Sourceစဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ (SDGs) (undp.org) 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ။ ပန်းတိုင် (၃) - ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိခြင်း (undp.org)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။