စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
16

ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှု တည်ဆောက်ရေး

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်း၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေး၊ အားလုံးအတွက် တရားမျှတမှု ရရှိစေရေးနှင့် အဆင့်တိုင်း၌ ထိရောက်မှုရှိသော၊ တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုရှိသော၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ ထူထောင်ရေး

ပန်းတိုင် (၁၆)- ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ခိုင်မာအားကောင်းလာရေး

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပေါ်အခြေခံသည့်  ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုရှိရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ထိရောက်သော အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ပေါက်လားရေးတို့မပါရှိဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးကို မမျှော်လင့်နိုင်ပေ။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကြီးသည် ကြီးစွာ ကွဲလွဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ဘာသာအများစုသည် အဆုံးမသတ် နိုင်သလောက်ဖြစ်နေသည့် ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်မှုသံသရာတွင် နစ်မြုပ်နေစဉ် အချို့ဘာသာများသည် ငြိမ်းချမ်း‌ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ကုံလုံကြွယ်ဝမှုရှိရေး လိုလားလျက်ရှိသည်။ ထိုအရာများသည် ရှောင်လွဲ၍မရသည့် အရာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖြေရှင်းရမည်အရာဖြစ်သည်။

လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လုံခြုံမှုမရှိခြင်းများသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်ပြီး မျိုးဆက်များစွာကြာရှည်သည့် နစ်နာမှုအကျိုးဆက်များကို မကြာမကြာ ခံရလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ (သို့) တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိသည့်နေရာများတွင် လိင်အကြမ်းဖက်မှု၊ မှုခင်း၊ ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းမှုပြုခြင်းများသည် ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့ပြီး နိုင်ငံများအနေဖြင့် ထိုဒဏ်များကို အများဆုံးခံရသည့် ပြည်သူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် နည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်သည်

SDGများသည် အကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုးစုံကို သိသာသွာလျော့ချသွားရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပဋိပက္ခနှင့် မလုံခြုံမှုများကို ရပ်တန့်ရန် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အတူတကွ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရေးပါသကဲ့သို့ လူ့စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများကိုလျှော့ချပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး၏ အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်လာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာရေးတို့ကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ကိုးကားချက်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ (SDGs) (undp.org) 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ။ ပန်းတိုင် (၁၆)- ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ခိုင်မာအားကောင်းလာရေး (undp.org)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။