စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
9

စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ မြှင့်တင်ရေး

ကြံ့ခိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေး၊ အားလုံးအကျုံးဝင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် စက်မှုလုပ်ငန်း ထူထောင်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အားပေးမြှင့်တင်ပေးရေး

ပန်းတိုင် (၉)- စက်မှုလုပ်ငန်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ

အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတို့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် နိုင်ငံတိုးတက်မှုတို့တွင် အရေးကြီးသော မောင်းနှင်အားများ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏တစ်ဝက်ကျော်သည် မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်ကြပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တို့ အစဉ်အရေးကြီးလျက်ရှိသည်။

နည်းပညာ တိုးတက်မှုသည် အလုပ်အကိုင်သစ်များ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် စွမ်းအင် ခြွေတာရေးကဲ့သို့သော စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအတွက် ကျန်ရှိနေသော ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေရာတွင် သော့ချက်အနေနှင့် ပါဝင်နေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနများနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတို့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း တို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးပါသည့် နည်းလမ်းအားလုံးပင် ဖြစ်သည်။

လူပေါင်း ၄သန်းကျော်သည် အင်တာနက် မရရှိသေးဘဲ ထိုသို့မရရှိသူ ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ ခန့်သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ဖြစ်သည်။ ဤ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ကွာခြားချက်ကို ကူးပေါင်းခြင်းသည် အချက်အလက်နှင့် ဗဟုသုတ သာတူညီမျှသော လက်လှမ်းမှီမှု ဆောင်ရွက်ရန် သာမက တီထွင်ဆန်းစစ်မှု နှင့် စီးပွားရေးစွန့်ဦးဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းစေရန်အတွက်လည်း အရေးကြီးသည်။   

ကိုးကားချက်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ (SDGs) (undp.org)

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ။ ပန်းတိုင် (၉)- စက်မှုလုပ်ငန်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ (undp.org)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။