စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
8

သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိရေး

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ထွန်းပြီး အားလုံးအကျုံးဝင်သော ရေရှည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လုပ်သားပြည့်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် အားလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိ၍ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်အကိုင် ရရှိစေရေး

ပန်းတိုင် (၈) - သင့်တင့်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရရှိရေး

၂၀၀၈ ခုနှစ် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတို့၏ သက်ရောက်မှုများ ရှိနေသော်လည်း လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ နေထိုင်နေရသည့် အလုပ်သမားဦးရေမှာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားပါသည်။ ယခု ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများရှိ လူလတ်တန်းစား စုစုပေါင်းသည် စုစုပေါင်းအလုပ်အကိုင်၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိပါသည်။ ၁၉၉၁ နှင့် ၂၀၁၅ အတွင်း ထိုအရေအတွက်သည် သုံးဆနီးပါးတိုးမြင့်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သို့သော် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဆက်လက်နာလန်ထူလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်မှု နှေးကွေးလာခြင်း၊ မညီမျှမှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် တိုးများလာသည့် အလုပ်သမားအင်အားအတွက် အလုပ်အကိုင်မလုံလောက်ခြင်းများအား မြင်တွေ့နေရပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၏ အဆိုအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေသန်းပေါင်း ၂၀၄ သန်းသည် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေပါသည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြင့်မားမှု နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းများ၊ ကျွန်စနစ်များနှင့် လူကုန်ကူးခြင်းများ ပပျောက်ရေး အတွက် ထိရောက်သော ဆောင်ရွက်မှုများကဲ့သို့ စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးမှုများကို အားပေးခြင်းသည် အဓိကအချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်များကို စိတ်ထဲ ထား၍ ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၃၀ တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော အလုပ်အကိုင်များ ရရှိစေရန်နှင့် သင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်များ ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားချက်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ (SDGs) (undp.org)

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ။ ပန်းတိုင် (၈) - သင့်တင့်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရရှိရေး (undp.org)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။