စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
11

ရေရှည်တည်တံ့သော မြို့ပြဒေသများနှင့် ကျေးလက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ထူထောင်ရေး

အားလုံးအကျုံးဝင်သော၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသော၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိသော၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော မြို့ပြများနှင့် လူနေရပ်ကွက်များ ထူထောင်ရေး

ပန်းတိုင် (၁၁)- ရေရှည်တည်တံ့သော မြို့ကြီးများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ

လူသားအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၂၀၅၀ အရောက်တွင် လူသားအားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် (လူသန်းပေါင်း ၆.၅ ထောင်) သည် မြို့ပြများတွင် နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် မြို့ပြမြေယာများကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ စီမံခန့်ခွဲပုံ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မရရှိနိုင်ပါ။

လူဦးရေမြင့်တက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်မှု မြင့်မားလာမှု၏ ရလဒ်တစ်ခုအနေနှင့် မြို့ကြီးများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် မြို့ကြီးပြကြီးများအဖြစ် တဟုန်ထိုးပြောင်းလဲခြင်းကို ဦးတည်နေပြီး ပျံကျရပ်ကွက်များသည် မြို့ပြဘဝ၏ သိသာသော လက္ခဏာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာနေသည်။

မြို့ပြများကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု ရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် သက်မွေးကျောင်းလုပ်ငန်း နှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ အားလုံးတတ်နိုင်သော အိမ်ယာစနစ် ဖန်တီးခြင်း၊ ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝန်းများနှင့် စီးပွားရေးစနစ်များ တည်ထောင်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်စနစ်၊ အစိမ်းရောင် အများပြည်သူပိုင် နေရာများ ဖန်တီးခြင်း၊ မြို့ပြဆိုင်ရာ စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများကို အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး အားလုံးအကျုံးဝင်သော နည်းလမ်းများအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ကိုးကားချက်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ (SDGs) (undp.org) 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ။ ပန်းတိုင် (၁၁)- ရေရှည်တည်တံ့သော မြို့ကြီးများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ (undp.org)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။