မိန့်ခွန်း

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အနာဂတ် ဖိုရမ်အတွက် ပေးပို့သော ဗွီဒီယို သတင်းစကား

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ