အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Conflict, food insecurity and pandemic: A triangle of suffering in Myanmar

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်။
UNOPS Story
ခေါင်းစဉ်- Daw Mya, a mother of eight from Shwepyithar Township, Yangon, have benefitted from LIFT-funded cash and nutrition programmes. Receiving cash transfers and nutrition advice during their pregnancies and early childcare period, they have been able to afford better nutrition, vitamins and antenatal care.
ဓာတ်ပုံ - © LIFT/UNOPS

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNOPS
United Nations Office for Project Services

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ