အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Against the odds, meet a farmer who continues farming to support his family and build his community

၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်။
FAO Myanmar
ခေါင်းစဉ်-U Cho
ဓာတ်ပုံ - © FAO/SoeMoe Naing

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ