မိန့်ခွန်း

Myanmar Music Festival 2017 - Remarks by Ms. Min Jeong Kim, Head of UNESCO Office in Myanmar

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNIC
United Nations Information Centre