အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများကြား ထရီဇာ၏ မျှော်လင့်ချက်ခရီး

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၀၄ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-ထရီဇာနှင့်သမီးငယ်အား ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၌ တွေ့ရစဉ်။
ဓာတ်ပုံ - © IOM

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

IOM
ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ