ထုတ်ဝေမှု

Myanmar Emergency Update (as of 2 October 2023)

၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်။

ထုတ်ဝေသူ

UNHCR

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ