အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Women’s organizations remain at the front line of the crisis response in Myanmar

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-A group of women receives cash assistance for their animal husbandry collective from the CERF programme. Illustration based on a photo by UN Women.
ဓာတ်ပုံ - © UN Women

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ