အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ထောပတ်သီးပျိုးခင်းမှ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆီသို့

၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၀၅ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNODC

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNODC
ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ