အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ပျားမွေးမြူရေးနှင့် ဂုံးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီရေတောများနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိ လူမှုအသိုင်းအဝန်းများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို လျော့ချရေးမှာ မည်ကဲ့သို့ အထောက်အကူပြုနေသည်ကို လေ့လာခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-ဦးမျိုးဦးအား တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ မြိတ်မြို့နယ်ရှိ ဒီရေတောတစ်ခု၌တွေ့ရစဉ်
ဓာတ်ပုံ - © UNDP

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNDP
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ