ထုတ်ဝေမှု

ပြဒါးဆိုင်ရာ မီနာမာတာကွန်ဗင်းရှင်း (ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲများ)

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်။
Minamata Convention on Mercury

ထုတ်ဝေသူ

UNEP
File type: PDF
Download များ - 700
File type: PDF
Download များ - 364

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဆက်စပ် မှီငြမ်းရန်အချက်အလက်များ