ထုတ်ဝေမှု

Enterprise Survey report : Women in Business and Management

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်။

ထုတ်ဝေသူ

ILO

ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေသူ

Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
File type: PDF
Download များ - 469

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ