အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

New challenges in the times of COVID-19 bring surprising examples of cooperation

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၀၉ ရက်။
UNAIDS covid-19
ခေါင်းစဉ်-Community-based organisations assisting released prisoners to access Antiretroviral Therapy, April 2020
ဓာတ်ပုံ - © UNAIDS

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ