ထုတ်ဝေမှု

Myanmar Emergency Update (as of 9 January 2023)

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်။

ထုတ်ဝေသူ

UNHCR

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဆက်စပ် မှီငြမ်းရန်အချက်အလက်များ