မိန့်ခွန်း

Message read by Andrew Kirkwood, United Nation Resident and Humanitarian Coordinator ai, at the Ceremony to commemorate the International Day of Older Persons Nay Pyi Taw

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၀၁ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund