အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၀၄ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNICEF Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ