အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အမွေအနှစ်တရပ် ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) ၏ ခိုင်မာသော မိသားစုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦး

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNODC
ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ