အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

နွေရာသီကာလအတွင်း အပူပိုင်းဇုန်ဒေသ ရေရရှိရေးအတွက် UNDP ၏ ကြိုးပမ်းမှုများ

၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-အပူပိုင်းဇုန်ဒေသအတွင်း နွားလှည်းများဖြင့် ရေသယ်ယူနေသော ဒေသခံများကို တွေ့ရစဥ်။
ဓာတ်ပုံ - © UNDP Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNDP
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ