အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံ့အောင်မြင်သော အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၀၇ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် မသီရိအောင်နှင့် လက်ဖက်စိုက်တောင်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ ဦးဘစီတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၏ ပင်းတယတောင်ပေါ်ရှိ ဆီးကျအင်းရွာလက်ဖက်ခြံတွင် တွေ့ရစဉ်။
ဓာတ်ပုံ - © Courtesy of Valentia

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ