အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၁၃၂၅) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်

၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UN Women

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ