မိန့်ခွန်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ သတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ