မိန့်ခွန်း

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်ခံရသူများအား အောက်မေ့ဖွယ် နိုင်ငံတကာနေ့ သတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ