အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

သားဖွားဆရာမနှင့် HIV လူနာစောင့်ရှောက်ရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဖြစ်လဲ ရပ်ရွာအခြေပြုရေဖြန့်ဖြူးရုံ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမလင်းလင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-မလင်းလင်း၏ပုံ။
ဓာတ်ပုံ - © UNDP / Ben Small

စာရေးသူ

SuSandi

စုစန္ဒီထိန်ဝင်း

UNDP
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူ
 
generic profile

ဘန်ဂျမင် စမော(လ်)

UNDP
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူ
 

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNDP
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ