အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျားမ တန်းတူညီမျှရေး နှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး– အတောင်ကျိုး ငှက်တစ်ကောင်၏ ပျံသန်းမှု

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-ခဲယဥ်းစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ထားရသော ကျားမတန်းတူညီမျှရေးဆောင်ရွက်မှုများ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျားမရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးတို့ကို ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် UN Women က အားလုံးကို တောင်းဆိုပါသည်။
ဓာတ်ပုံ - © UN Women/Hkun Ring

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ