အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ လူဦးရေအများဆုံးနေထိုင်သည့် ဧရိယာများ၏ လူဦးရေ လေးပုံတစ်ပုံသည် လစာဝင်ငွေမရှိဘဲ နေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်။

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့
UN Habitat
ကုလသမဂ္ဂ လူသားများအခြေချနေထိုင်မှု အစီအစဉ်
UNDP
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ