မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလသမဂ္ဂ-ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP)၏ ပံပိုးကူညီမှုဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကလေး ၄၀၀၀၀ တို့သည် စာသင်ခန်းထဲတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလာဒ်များ ရရှိလာပြီဖြစ်သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၅ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Sakhorn Boongullaya

Sakhorn Boongullaya

Head - WFP field office in Kachin
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

WFP
ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်