အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

UN continues to work towards security and justice for all, as COVID-19 changes crime patterns and introduces new challenges

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်။
UNODC Myanmar
ခေါင်းစဉ်-UNODC's Drugs and Health team hands over personal protective equipment to the Myanmar Prisons Department.
ဓာတ်ပုံ - © UNODC

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ