အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Lifelines on the Irrawaddy: Floating Clinics Deliver Critical Health Care to Myanmar’s Women and Girls

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-Figure 1: A pregnant woman from a riverside village receiving maternal health care at RV Mingun, one of the floating clinics that operates along the Irrawaddy River.
ဓာတ်ပုံ - © UNFPA Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ