အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

In the face of adverse food security, one woman learns to adopt a new farming practice

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၀၉ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-Daw Aye Aye Mon growing black gram after DMR in her farmland.
ဓာတ်ပုံ - © FAO/NawAyeMyaNyein

စာရေးသူ

generic profile

ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (မြန်မာ)

 

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ