သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

UN Statement on Resident Coordinator in Myanmar

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်။

  • The UN strongly disagrees with false and inaccurate statements in recent media reports about the UN Resident Coordinator in Myanmar, Renata Lok-Dessallien.

The UN strongly disagrees with false and inaccurate statements in recent media reports about the UN Resident Coordinator in Myanmar, Renata Lok-Dessallien.

The future elevation of the UN Resident Coordinator post in Myanmar to the level of an Assistant Secretary-General has no links to the current Resident Coordinator, Renata Lok-Dessallien. As stated by the Secretary-General’s Spokesperson on June 13, her performance has been constantly appreciated.

The upgrading of the UN Resident Coordinator post is aimed to further strengthen collaboration between the United Nations and Myanmar. This will not change the mandate of the Resident Coordinator.

Renata Lok-Dessallien will continue to serve as the UN Resident Coordinator in Myanmar until further notice.

Generic Profile

Stanislav Saling

Spokesperson, Office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ