အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Women-led organizations are key to ensure the Women, Peace and Security Agenda

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်။
UN-Women
ခေါင်းစဉ်-An illustration of a Kachin woman* during the interview.
ဓာတ်ပုံ - © Illustration: UN Women/Melanie Jarvis

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ