အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

A LIFT Fund-supported Women’s Café becomes a lifeline for a young woman from Hlaing Thar Yar

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်။
unops photo
ခေါင်းစဉ်-The Women’s café provides garment workers an opportunity to meet their peers, share experiences, get vocational training, and participate in workshops.
ဓာတ်ပုံ - © LIFT/UNOPS

စာရေးသူ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNOPS
United Nations Office for Project Services

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ