ထုတ်ဝေမှု

ကုလသမဂ္ဂ၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ ဥပဒေ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၉ ရက်။

ထုတ်ဝေသူ

UN

ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေသူ

Department of Global Communications
File type: PDF
Download များ - 4212

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ