အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မုန်တိုင်းသတင်းကြားတဲ့အခါ ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြမလဲ

၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNICEF Myanmar/2023/Naing Lin Soe

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ