အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

အခက်အခဲတွေကြားထဲက ရုန်းကန်နိုင်ခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNICEF Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ