အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

စိမ်းလန်းစိုပြည်မှုကို ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသခံပြည်သူများမှ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ကြံ့ကြံ့ခံတိုက်ဖျက်ခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ UNODC သစ်တောပြန်လည်ပျိုးထောင်ရေး စီမံကိန်း။

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNODC
ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ