မိန့်ခွန်း

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့အတွက် သတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ