သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများကို အရေးယူဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းခွင်များအား အိုင်အယ်(လ်)အို တောင်းဆို

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၀၈ ရက်။

အလုပ်အကိုင်များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများ အသုံးပြုမှု တိုးတက်မြင့်မားလာခြင်းနှင့်အတူ၊ လုပ်ငန်းခွင်များအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာ အိုင်အယ်(လ်)အို ပြဌာန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို၊ ရန်ကုန် - ယနေ့ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့တွင် အိုင်အယ်(လ်)အို (မြန်မာ) ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိဖြစ်သူ ဒေါင်လင်းလီ (Donglin Li) က လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်ရှင်များအား တောင်းဆိုထားပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာသည် စစ်တပ်မှအာဏာလွှဲပြောင်းရယူမှုသည် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများကို လူသားများ ကြုံတွေ့ခံစားရမှု၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုလျက် မိမိတို့အိမ်မှနေ၍ (တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ စသည်တို့ဖြင့်) အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားအရေအတွက် များပြားလာခြင်းကြောင့် လူမှုသတင်းမီဒီယာနှင့်  အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တွေ့ဆုံနိုင်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းများမှတဆင့် အွန်လိုင်းမှအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု အန္တရာယ်တို့သည်လည်း တိုးပွားများပြားလာပါသည်။“ယနေ့ဟာဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းအပါအဝင်၊ လူများ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်နေရာများတွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုတို့ကို ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းခွင်များကို သတိပေးရမဲ့ နေ့ထူးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများအသုံးပြုလုပ်ကိုင်ခြင်းတွင် လုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် အလုပ်ရှင်များတွင် တာဝန်ရှိသည်” ဟု အိုင်အယ်(လ်)အို (မြန်မာ) ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိဖြစ်သူ ဒေါင်လင်းလီ (Donglin Li) က ဆိုသည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၉၀)  ကို အတည်ပြုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် အလုပ်အကိုင်လောကတွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု ကင်းစင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေသည့် ပထမဆုံးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးသည့် မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ လွှမ်းခြုံထားခြင်းကြောင့် ပြောင်းလဲနေသည့် အလုပ်အကိုင်သဘောသဘာဝကို ဤပြဌာန်းချက်က အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းဆိုင်ရာ အိုင်အယ်အို ပြဌာန်းချက် (အမှတ် ၁၉၀) ကို ကိုးကားလျက်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ယေဘုယျမူများကို အဓိကအလေးထားလျက်၊ အလုပ်ရှင်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်  ကို ချမှတ်ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတွင် အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် အဘယ်ကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ တားဆီးကာကွယ်ခြင်းနှင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် သတင်းချက်အလက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို၏ ပြဌာန်းချက် အမှတ် ၁၉၀နှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ www.ilo.org/c190  တွင် ၀င်‌ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

generic profile

အန်း ဘွိုင်း

ILO
အလုပ်သမား စံချိန်စံညွှန်းရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

ILO
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ