အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

"ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ အစွမ်းအစဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားလျက်ရှိသည်"

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးမှ တောင်သူအမျိုးသမီးများ
ဓာတ်ပုံ - © FAO

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

FAO
ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့
UN Women
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ