မိန့်ခွန်း

ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး အိုလာအယ်လ်မ်ဂရန်၏ မိန့်ခွန်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့
UNFPA
လိင်မှုနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း